Program

Startliste for deltakarar og dansespel vert gitt ut fredag i helgeprogrammet.